Piotr Hołownia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy na aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie i aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie - wybrał zawód notariusza. Aplikację, a następnie od 2005 r. asesurę notarialną, odbywał w kancelarii notariusz Teresy Tuszyńskiej w Mławie. W 2009 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, został powołany na notariusza.

Posiada duże doświadczenie, w szczególności w zakresie: obsługi inwestycji deweloperskich, obrotu nieruchomościami rolnymi, czynności z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego oraz sporządzania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Od 2017 r. członek stałego zespołu wizytacyjnego Izby Notarialnej w Łodzi.